Duurzaamheid zit in ons DNA!

 

Jaarlijks verwerkt Milcobel 1,4 miljard liter melk afkomstig van haar 2.000 leden-melkveehouders. Dit vertaalt zich in kwaliteitsvolle zuivelproducten zoals kaas, boter, melkpoeder, room, roomijs en melk. Met een omzet van €1.2 miljard, 6 productiesites en 1.830 medewerkers is Milcobel de nummer 1 zuivelproducent in België.

Dagelijks zet Milcobel zich in voor een duurzame toekomst.

Door het coöperatief aandeelhouderschap zijn onze 2.000 melkveehouders niet enkel leverancier maar ook aandeelhouders. Milcobel zorgt voor een eerlijke melkprijs en duurzaam langetermijnperspectief voor onze melkveehouders. 

Dagelijks zet Milcobel zich in voor een duurzame toekomst.

Door het coöperatief aandeelhouderschap zijn onze 2.000 melkveehouders niet enkel leverancier maar ook aandeelhouders. Milcobel zorgt voor een eerlijke melkprijs en duurzaam langetermijnperspectief voor onze melkveehouders. We bouwen aan een bedrijf dat lang meegaat. Niet alleen voor een decennium maar voor de komende 100 jaar.

Samenwerking, langetermijndenken, gelijkheid en loyaliteit staan centraal.
En daar zijn we trots op! Samen gaan we voor duurzame groei. Groei jij met ons mee?

DUURZAAM ONDERNEMEN MET EEN HART VOOR MENS, DIER EN MILIEU...

De welvaartsrol van de melkveehouderij en zuivelsector in een socio-economische context.

De pro-actieve rol van de zuivelsector en melkveehouderij in klimaat en milieu.

De vooruitstrevende rol van de melkveehouderij op het vlak van dierenwelzijn.

De belangrijke rol van zuivel in een duurzaam voedingspatroon.

 

 

 

 

De belangrijke rol van zuivel in ons voedingspatroon. 

SAMEN NATUURLIJK GROEIEN...

Al jaren werken wij met een duurzaamheidsmonitor. Onder die noemer begeleiden wij al onze aangesloten melkveebedrijven op het vlak van 35 duurzaamheidscriteria. Duurzaamheidscriteria waar we bijzondere aandacht voor hebben zijn energie, zorg voor de omgeving, water(her)gebruik, dierenwelzijn, huisvesting, voedersamenstelling, hygiëne, enz. Daarnaast beschikken al onze productiesites over het certificaat 'Duurzaam Ondernemen'.

Wil je graag meer weten over onze visie rond duurzaamheid? Klik hier.

Al jaren werken wij met een duurzaamheids-monitor. Duurzaamheidscriteria waar we bijzondere aandacht voor hebben zijn energie, zorg voor de omgeving, water(her)gebruik, dierenwelzijn, huisvesting, voedersamenstelling, hygiëne, enz. Daarnaast beschikken al onze productiesites over het certificaat 'Duurzaam Ondernemen'.

Wil je graag meer weten over onze visie rond duurzaamheid? Klik hier.

"Als grootste zuivelcoöperatie in België kunnen we een verschil maken"

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 

Milcobel valt in de prijzen tijdens het Sustainable Development Goals event van de Ugent.

De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit van Gent organiseerde een wedstrijd in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties. Ook Milcobel deed mee. Met resultaat, want we werden halve finalist! 
 

Wij dragen samen bij aan Europese klimaatdoelstellingen.

“Via wetenschappelijk onderzoek en enkele technische aanpassingen in voeder- of voedingsadditieven, willen we er samen mee naar streven om tegen 2030 de methaanuitstoot bij koeien met 19% te reduceren”, vertelt Peter Koopmans (CEO). 

 

 

Bekijk hieronder hoe we de duurzaamheidscriteria omzetten naar de praktijk.

Maak jij graag deel uit van Milcobel? Lanceer je loopbaan.