Onze waarden 

 

 

 

 

ONZE WAARDEN

 

Jij & Milcobel: de ideale match?

Onze Kernwaarden zijn de grondbeginselen voor alles binnen onze organisatie. Ze ontstaan uit onze identiteit (“Wie zijn wij”) en bepalen wat wij als organisatie belangrijk vinden. Wat we waardevol vinden en op welke manier we willen handelen.

ONZE WAARDEN STAAN VOOR...

Niet toevallig vormen onze 4 waarden het letterwoord M.E.L.K.
Het verbindt ons allemaal en vormt ons fundament. M.E.L.K. zit vervat in alles wat we doen.

MOEDIG ZIJN... om voortdurend beter te willen doen en elkaar erop aan te durven spreken. Ambitie tonen, grenzen verleggen, tegenslagen overwinnen en onze eigen uitgezette koers aanhouden.

Moedig zijn is leiden.

 

EERLIJKHEID... tegenover jezelf en de anderen. Transparant zijn, ook over wat minder aangenaam is om te horen of te zeggen. Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet. Integriteit, ethiek en billijkheid.

Eerlijkheid vergt moed.

 

LOYALITEIT... aan het beleid, de normen, procedures en afspraken van onze organisatie. Het collectieve belang laten primeren boven het eigenbelang. Samenhorigheid, collegialiteit en teamwork. 

Bij een coöperatie is loyaliteit de vorm van eerlijkheid tegenover de andere leden.

 

KWALITEIT... in zowel producten als service.
Professionalisme, competentie, performance, klantgerichtheid.

Kwaliteit garanderen is loyaliteit ten opzichte van de klant.

MOEDIG ZIJN... 
om voortdurend beter te willen doen en elkaar erop aan te durven spreken. Ambitie tonen, grenzen verleggen, tegenslagen overwinnen en onze eigen uitgezette koers aanhouden.

Moedig zijn is leiden.

EERLIJKHEID... 

tegenover jezelf en de anderen. Transparant zijn, ook over wat minder aangenaam is om te horen of te zeggen. Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet. Integriteit, ethiek en billijkheid.

Eerlijkheid vergt moed.

LOYALITEIT... 

aan het beleid, de normen, procedures en afspraken van onze organisatie. Het collectieve belang laten primeren boven het eigenbelang. Samenhorigheid, collegialiteit en teamwork. 

Bij een coöperatie is loyaliteit de vorm van eerlijkheid tegenover de andere leden.

KWALITEIT...

in zowel producten als service.
Professionalisme, competentie, performance, klantgerichtheid.

Kwaliteit garanderen is loyaliteit ten opzichte van de klant.

Maak jij graag deel uit van Milcobel? Lanceer je loopbaan.